browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja dla klasy IV TH

Opublikowano przez 2 czerwca 2015 Komentarzy (0)

Dodatkowe spotkanie przygotowujące do egzaminu zawodowego dla absolwentów klasy IV TH odbędzie się 11 czerwca (czwartek) o godz. 8.00.

Zapraszamy

Comments are closed.