browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie klas maturalnych 2015

Opublikowano przez 1 maja 2015 Komentarzy (0)

Podsumowanie to najtrudniejsza procedura intelektu. Po tym pierwszym zdaniu, w którym wystąpiło ni przypiął, ni przyłatał nadużywane słowo “procedura”, wszyscy już się domyślą, że kronikarz strony internetowej może być momentami nieco zgryźliwy. To właśnie jemu jednak przypadło w udziale relacjonowanie zakończenia nauki klas maturalnych. Nieznajomy czytelnik mógłby ulec złudzeniu, że dysonans treści i narracji jest obciążający, ale Wy, Drodzy Maturzyści, znający swojego kronikarza od podszewki, zapewne wybaczycie mu ton, jak zresztą wybaczaliście mu przez cały czas swojego pobytu w szkole. Dlaczego pozwalam sobie na ten ton? Z prostego powodu – mam przesłanie.

Współczesna szkoła, a Wy innej nie znacie w odróżnieniu od Waszych nauczycieli, nacechowana jest anonimowością. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych wrażliwych sprawach nakazują posługiwanie się wieloma dziwacznymi sposobami opisu rzeczywistości. To nie jest złe – jesteście chronieni, macie poczucie bezpieczeństwa, nikt nie może Was skrzywdzić, kierując się względami pozamerytorycznymi. Anonimowość nakłada jednak ciężary. Weźmy dla przykładu choćby maturę. Wchodzisz na salę i z miejsca stajesz się PESELEM, PESEL jest tym, co widzą opatrzeni swoim własnym numerem egzaminatorzy. Czy myślisz, że ktoś, czytając Twój PESEL, zastanawia się, kim jesteś, jakie masz ambicje czy marzenia? Nie, w żadnym wypadku. Głośna stała się sprawa, gdy ambitna maturzystka zgłosiła protest w sprawie oceny swojej pracy maturalnej. Mógłbym powiedzieć, oczywiście zgryźliwie – niezły numer. Ciekawe, czy oba numery: maturzystka i egzaminator, spotkały się w sądzie i czy gdyby się spotkały, co mówiłby ich wzrok. Ale tak właśnie będzie, opuściliście mury szkoły i od tej chwili przed Wami tylko numery popisowe, z których być może najważniejsza jest matura. Podczas egzaminów czekają Was czasem dwie, czasem trzy godziny stresu – przynajmniej tak się maturę postrzega. Moje przesłanie jest jednak inne – te dwie lub trzy godziny niech staną się rzeczywistym hołdem złożonym kilku latom Waszej – i naszej – wytężonej pracy. Szanujcie czas egzaminu, w głębokim skupieniu zróbcie, co do Was należy, i pokażcie, na co Was stać, bo w ten sposób uszanujecie samych siebie, a przy okazji – niech i oni mają – okażecie szacunek swoim nauczycielom, bo nikt w naszej szkole nie był anonimowy. I by nigdy nie był.

Długo myślałem, długo pisałem, ale teraz już przejdźmy do sedna. Sedno jest proste. Klasy maturalne 24.04.2015 r. pożegnały się ze szkołą. Uroczyste zakończenie jest zawsze ważnym świętem szkoły, a w tym roku, za sprawą dostojnych gości oraz obecności mediów, zyskało splendor należny przyszłości, a przecież młode pokolenie jest jej znakiem.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, pracodawcy naszych uczniów oraz Przyjaciele Szkoły. Dziękujemy im bardzo serdecznie. Sama obecność to nie wszystko. Samorządowcy, jak co roku, uhonorowali najlepszych uczniów nagrodami.

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymali:

 • Patrycja Kmetyk z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Vita Kozhempa z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska;
 • Dariusz Talaga z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Stanisława Dychy, otrzymali:

 • Agata Bednarczyk z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Kinga Paprota z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymali:

 • Julita Nitecka z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Sara Sitek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Jędrzej Skrzypek z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Patryk Stolarz z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, otrzymali:

 • Hanna Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Marek Brycki z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymali:

 • Karolina Wolniak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Kamila Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Mateusz Nowogrodzki z klasy IV Technikum Budowlanego;

Nagrodę Burmistrza Pełczyc, pana Mirosława Kluka, otrzymała:

 • Joanna Słowik z klasy III Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrodę Burmistrza Dobiegniewa, pana Leszka Stefana Walocha, otrzymała:

 • Sara Lamkanni z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Wójta Bierzwnika, pana Adama Błaszczyka, otrzymali:

 • Ewelina Dynkwald z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Paulina Pietrzak z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Marcin Jagiełło z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza, otrzymała:

 • Magda Kowalska z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Osobną nagrodę przyznał prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Rzecka, pan Kazimierz Czapiewski. Otrzymały ją:

 • Klaudia Polenc z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Ewa Salamon z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Wszyscy nagrodzeni zostali uhonorowani przez fundatorów w obecności swoich rodziców, którym dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, wręczyła list gratulacyjny odczytany uroczyście przez wicedyrektor szkoły, panią Jolantę Plutę. Szczególnym momentem było przemówienie reprezentanta rodziców, mamy Patrycji Kmetyk. Patrycja z klasy III Liceum uzyskała w klasie III średnią ocen 5,0, a w całym cyklu kształcenia – 4,88.

Poza nagrodami samorządowymi Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie przyznaje nagrody tym uczniom, których imię zapisało się w kronikach szkolnych.

Opiekun pocztu sztandarowego, pan Tomasz Jabłoński, nagrodził kończącego służbę chorążego, Marcina Jagiełłę z klasy IV Technikum Geodezyjnego. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panie Edyta Tyburczy-Kujawa i Agnieszka Kurpiewska nagrodziły Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjengo, Kamilę Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego i Jędrzeja Skrzypka z klasy IV Technikum Gedodezyjnego. Nauczyciele wuefiści, reprezentowani przez panią Anetę Tuszyńską-Parol, nagrodzili sportowców: Kacpra Kowalskiego z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego i Marka Bryckiego z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

W czasie uroczystości nie zabrakło przemówień. Dziękujemy panu Staroście za życzliwe słowa, dziękujemy pani Dyrektor, że maturzystom dała do zrozumienia, jak trudno rozstać się z nimi, dziękujemy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Sandrze Eljasz, za pożegnanie rocznika 2015. Joasi Słowik, która wygłosiła kilka słów w imieniu absolwentów życzymy, by droga, o której mówiła, wiodła prosto do celu.

Do celu zbliżamy się również i my, którzy relację sporządzamy. Podziękujmy pani Lilli Rybce za przygotowanie uroczystości, Martynie Życie z IILOa za pieśni, Łukaszowi Baranowskiemu z IITH, Pawłowi Szymankowi z IIB i Krystianowi Gralli z IB za muzyczne tło. Na koniec wypada powiedzieć Absolwentom 2015, że innego pożegnania nie będzie. To, co przeżyliście, pozostanie na zawsze. I chociaż te klika łez szybko wyschło, nikt nie da Wam gwarancji, że ludzie, których pożegnaliście, ich nie widzieli. Wręcz odwrotnie – widzieli, widzieli. I będą pamiętać. Właśnie te niemerytoryczne łzy, co do których jednak nikt nie może mieć wątpliwości.

PS Tym razem zdjęć niewiele, za to już niedługo relacje filmowe.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.