browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

W ojczystym narzeczu

Opublikowano przez 2 maja 2015 Komentarzy (0)

Organizowany przez Akcję Katolicką Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego to impreza kulturalna, której przesłanie jest czytelne – pokazywać piękno dziedzictwa naszego narodu. Nie jest łatwo z przebogatej skarbnicy historii i literatury wybrać te wątki, które mogą natchnąć, oczarować, nadać nowy sens polskiej tożsamości. Przewodnicząca jury tegorocznego konkursu, który odbył się 25.04.2015 r. w auli Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Katarzyna Subocz, po burzliwych obradach, podczas których żaden z członków jury nie siedział, ponieważ wszyscy rozemocjonowani stali, w swoim starannie wycyzelowanym słowie końcowym zwróciła uwagę, że trudne dzieje niejako podpowiadają treści w nastroju smutne, a przecież patriotyzm niekoniecznie musi być naznaczony smutkiem. Warto szukać takich utworów, które wniosą lekkość w nasze przeżywanie polskości. To zadanie czeka oczywiście znakomitych instruktorów, którym wypada podziękować za bardzo dobre przygotowanie swoich podopiecznych.

W konkursie wzięło udział 25 młodych recytatorów, którzy zmagali się w czterech kategoriach wiekowych: klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nas najbardziej interesuje ostatnia kategoria, czyli szkoły ponadgimnazjalne.

Do rywalizacji stanęło 5 recytatorów. Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego reprezentowały: Wiktoria Krzyżaniak z wierszem Wandy Chotomskiej “Preludium deszczowe” oraz Anna Rybka z wierszem Anny Kamieńskiej “Pieta polska”; Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie reprezentowały: Sandra Eljasz z IIITOŚ z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Kolęda”, Natalia Apanasowicz z ILOa z własnym wierszem zatytułowanym “Modlitwa w okopach” i Weronika Nahorska z ILOa z wierszem Antoniego Paprockiego “Chleb”. O repertuarze warto napisać kilka słów.

W kategorii szkół podstawowych można było usłyszeć recytacje wybitne, które swą sceniczną moc czerpały z bardzo ciekawych utworów. W kategorii gimnazjów nie było inaczej, a w kategorii najbardziej nas interesującej repertuar wykonawców odegrał rolę w pewnej mierze decydującą. Oto Natalia Apanasowicz prezentuje swój własny wiersz i zyskuje wyjątkowy aplauz publiczności, oto Weronika Nahorska w przepiękny sposób recytuje prosty, ale wzruszający wiersz jeńca Oflagu IIC Woldenberg (Dobiegniew), oto Ania Rybka, mówiąc o stanie wojennym, wciela się w matkę ofiary i dociera do serc słuchaczy. Te trzy recytacje miały szczególne walory, ale trzeba podkreślić, że wykonania zarówno Wiktorii Krzyżaniak, jak i Sandry Eljasz były bardzo, bardzo dobre. Tym niemniej jury wybrało swoich faworytów, kierując się wieloma względami natury technicznej i artystycznej.

I pierwsze miejsce przyznano Weronice Nahorskiej z ZS Nr 2, II miejsce zdobyła Natalia Apanasowicz, III miejsce wywalczyła Ania Rybka. Nagrodzonym gratulujemy! Nagrodzonych ściskamy i całujemy!

Podczas konkursu publiczność mogła głosować. Najbardziej podobała się Ania Rybka z ZS Nr 1. Gratulujemy serdecznie!

Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego odbywa się w naszej szkole od wielu lat. Dziękujemy Akcji Katolickiej za zaufanie, a podziękowania dla naszych nauczycieli, którzy pomogli w organizacji: pani Agnieszce Stankowskiej, pani Wiesławie Gruszce i pani Lilli Rybce, przekażemy.

Fotografie:

  • recytacje i portrety zbiorowe recytatorów szkół pnadgimnazjalnych: pani Anna Domańska z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie – dziękujmy serdecznie;
  • inne fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.