browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozumiemy przesłanie

Opublikowano przez 21 maja 2015 Komentarzy (0)

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dnia 8.05.2015 r. wzięli udział w obchodach 70-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość, przygotowana przez władze samorządowe wspólnie z proboszczami choszczeńskich parafii oraz Wojskiem Polskim, miała wymiar szczególny.

Pisząc relację z punktu widzenia szkoły, jej celów i zadań, nie można nie wspomnieć o nie tak odległej przeszłości, kiedy znajomością najbardziej szczegółowych faktów o straszliwej wojnie popisywali się chłopcy z podstawówki. Dzisiaj, nie wiadomo – lepsze to, czy gorsze – II wojna światowa to zestaw kilku dat i nazwisk, które można od biedy pomylić, jak przystało na współczesnego ucznia. Skoro nawet wysocy przedstawiciele zamorskich mocarstw mylą fakty o Polakach, dlaczego nie miałby ich mylić przeciętny uczeń z zapomnianej przez historię osady, wioski, miasteczka. Lecz właśnie nie może mylić, ponieważ wielka historia II wojny światowej przetoczyła się czołgowymi gąsienicami przez te osady, wioski, miasteczka, pozostawiając zgliszcza i ziemię jałową. A ziemię tę zasiedlili przodkowie dzisiejszych uczniów i nazwali naszą. Szanując naszą ziemię, musimy pamiętać o dawnych korzeniach i o trudzie pokoleń, które odnalazły ukojenie właśnie tutaj.

Delegacja społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 stawiła się ze sztandarem na obchody zakończenia wojny, by oddać cześć bohaterom oraz by podkreślić, że dziedzictwo przodków szanuje i będzie kontynuować. Uczniowie przygotowali się należycie. Paulina Kowalczyk z ITH odczytała po niemiecku, a Maja Kmieć z ILOa – po rosyjsku, przygotowany przez organizatorów apel “Nigdy więcej wojny”, natomiast Martyna Żyta z IILOa zaśpiewała okolicznościową pieśń.

Jak każde wydarzenie w historii, również II wojna światowa podlega reinterpretacjom. By zrozumieć charakter tego procesu, przypomnimy, że w roku 2014 uroczyście obchodzono 100-ną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Ceremonia z udziałem najwyższych władz stron konfliktu dowiodła, że trudne dziedzictwo nie musi dzielić narodów. Ale może, czego dowodem pomruki, gdy choszczeński apel “Nigdy więcej wojny” odczytywano po rosyjsku. I nie chodzi wcale o drobne błędy językowe, które z powodu stresu wkradły się do tekstu w zapominanym języku.

Dziękujemy za zaproszenie społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 na obchody i zaufanie okazane naszym wychowankom, którzy wiele rozumieją, ale jeszcze nie wszystko. Bądźmy jednak dobrej myśli, ponieważ na naszej ziemi panuje pokój i mamy czas, by pokazać młodym ludziom to, co ważne.

Comments are closed.