browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obchody 3-go Maja

Opublikowano przez 3 maja 2015 Komentarzy (0)

OJCZYZNA. NAUKA. PRACA – te trzy hasła widnieją na sztandarze szkoły. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie kieruje się nimi na co dzień, a w dni podniosłe, takie jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, sztandar przemawia z całą mocą. Rodacy obchodzą święto narodowe uroczyście, ponieważ przypomina ono te tradycje, które trwają pomimo złożonych doświadczeń historycznych. Relacjonując obchody tej ważnej dla naszego narodu rocznicy, ograniczymy się jedynie do opisu wydarzeń z nią związanych, jako że nauczyciele kształtują postawy patriotyczne w swojej zwykłej działalności. Niech i oni w tych dniach chwilę cieszą się radosnym świętem.

Jak co roku, w Zespole Szkół Nr 2 świętu Konstytucji 3-go Maja poświęcony jest apel, podczas którego przypomina się drogę do jej uchwalenia oraz znaczenie współczesne naszej pierwszej ustawy zasadniczej. A ponieważ szkoła kultywuje wartości widniejące na sztandarze, to nie może zabraknąć również bieżących podsumowań kolejnych miesięcy nauki i pracy. Dlatego też podczas apelu wręczane są nagrody wyróżniającym się w nauce i działalności społecznej uczniom.

Apel przygotowała pani Adrianna Dokurno, nauczycielka historii, która skromną scenerię hali gimnastycznej zaplanowała tak, by wykonawcy wierszy i pieśni patriotycznych byli widoczni i wybrzmieli należycie. Tak też się stało. Martyna Żyta z IILOa kolejny raz dowiodła, że gama jej możliwości jest szeroka, ponieważ pieśni patriotyczne z epoki wykonała w sposób, który doprawdy przeniósł nas w ten czas, gdy Polacy cieszyli się, że obóz reformatorów odniósł zwycięstwo, a konstytucja została uchwalona. Z kolei Karolina Kamela z ITH i Weronika Nahorska z ILOa – młode, ale już zdobywające laury recytatorki – zaprezentowały wachlarz tekstów okolicznościowych nostalgicznie i przekonująco.

Po części historycznej wzbogaconej artystycznymi prezentacjami przyszedł czas na przemówienie dyrektor szkoły, pani Barbary Ciecierskiej. Można było odnieść wrażenie, że wzruszenie podczas odczytywania fragmentu wiersza Czesława Miłosza, który wykuto na kamieniu pamiątkowym przed budynkiem szkoły, nie pozwoli pani dyrektor mówić. Przemówienie przywołało doniosłość święta, a słowa do młodego adresata, o którym często się mówi, że żyje on w świecie zniekształconym przez niedobre wzorce, z pewnością zakiełkują. Być może nie od razu, ale przecież praca nauczycieli obliczona jest nie na efekt natychmiastowy, a na oddaloną nieco przyszłość.

W edukacji młodzieży trzeba jednak oznaczać kolejne etapy, stawiać cezury, dokonywać podsumowań. Jednym z rodzajów tego procesu jest promowanie postaw, które w przyszłości zapewnią pożytek zarówno samemu zainteresowanemu, jak i społeczeństwu. Dlatego też podczas apelu wyróżniono sporą grupę uczniów, dzięki którym można sięgnąć po stosowny argument w hipotetycznym sporze o wartość młodego pokolenia.

  • Daria Domagalska z IILOa i Marek Nowak z ITH zostali laureatami konkursu na młodego Parlamentarzystę w 2015 r. Będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Warszawie. 18 maja 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się uroczyste wręczenie aktów nominacji;
  • Natalia Jastrząbek z IITOŚ i Kamil Kłosak IA  w etapie wojewódzkim ogłoszonego przez MEN w ramach zadań związanych z Rokiem Szkoły Zawodowców konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” otrzymali wyróżnienie za prace plastyczne;
  • Liczna grupa uczniów Technikum Budowlanego otrzymała zaświadczenia udziału w zajęciach „Odnawialne Źródła Energii” i „Termowizja”, prowadzonych w ramach projektu unijnego „PWP Zielona Energia w Szkołach”;
  • Patryk Kwieciarz z IIIA otrzymał list pochwalny od Zarządu „ALUTEC Sp. z o.o.”, za udział w zajęciach realizujących podstawę programową w zawodzie ślusarz w ramach współpracy szkoły z zakładem;
  • Julita Michałowska  z IIITOŚ zajęła I miejsce w szkolnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej;
  • Julita Michałowska z IIITOŚ – I miejsce, Sandra Eljasz  z IIITOŚ – II miejsce, otrzymały dyplom za udział w konkursie „Alternatywne źródła energii”, zorganizowanego w szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi;
  • Weronika Nahorska z ILOa – I miejsce, Natalia Apanasowicz  z ILOa – II miejsce, otrzymały upominki za udział w XII Diecezjalnym Konkursie Poezji Religijno – Patriotycznej;
  • Weronika Kośmider z ILOa, Anna Sowińska z ILOa, Łukasz Sędak z IA, Paulina Goliszek z IITH), Marcin Stolarek z IIITB to wolontariusze, którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w XXIII finale WOŚP;
  • Weronika Nahorska z ILOA, Karolina Kamela  z ITH, Krystian Gralla z IB, Szymon Kamiński z IITB, Łukasz Baranowski z IITH, Paweł Szymanek z IIB, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Surowa IIITH, otrzymali pochwały Samorządu Uczniowskiego za aktywność, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań i niezawodność.

I tak zakończyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w szkole. Jednak delegacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wraz ze sztandarem została zaproszona przez proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie, księdza Andrzeja Lemieszkę. Zaproszenie traktujemy jako wyróżnienie i bardzo za nie dziękujemy. Msza poświęcona świętu Konstytucji 3-go Maja miała charakter niezwykle podniosły i mamy nadzieję, że nasz sztandar zaprezentował się godnie.

Comments are closed.