browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lepiej głosować

Opublikowano przez 8 maja 2015 Komentarzy (0)

Podobno lepszego systemu społecznego niż demokracja nie wymyślono. Wiadomo, miewamy wątpliwości i bywamy czasem do demokracji zniechęceni. Dzieje się tak również i teraz. Wielość opinii i poglądów przypominająca chaos, zaskakujące oceny społeczne rzekomo uznanych autorytetów, powolność procesów decyzyjnych  – to tylko niektóre wady demokracji. Kto jednak tęskni do jednomyślności zakrawającej na uniformizm, niepodważalności przekonań na temat sprawujących władzę, wzbudzającej uniżoność i służalczość, czy też nieuchronności i nienaruszalności decyzji przywódców uniemożliwiających obywatelskie uczestnictwo w życiu społecznym, ten jest w pewniej mierze rewolucjonistą idącym na przekór tradycji. Jest bowiem w naszym polskim podejściu do spraw politycznych umiłowanie sejmikowania, pasja krytyki osób ze świecznika, a w zamian zbytnia gotowość ofiarowania najlepszej części siebie samego ojczyźnie. Oczywiście tak ujęte, powyższe cechy zostały niejeden raz uznane za narodowe wady, co więcej – historia niekiedy przyznaje rację tym, którzy doszukują się w Polakach buntowniczości. Historia jednak najnowsza dowodzi, że lepiej tęsknić do demokracji, walczyć o nią tak jak opozycja w PRL-u, i ponosić jej stosunkowo niewielki koszt, niż ulec pokusie władzy zwanej popularnie rządami silnej ręki, by potem z tej ręki jeść. Do tego nie jesteśmy stworzeni. Dlatego też tak ważne są wybory demokratyczne. Dlatego właśnie warto głosować w nadchodzących wyborach prezydenckich.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie od wielu lat, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzone są młodzieżowe symulacje wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Akcje pozwalają zachować przekonanie, że za lat kilka nasi wychowankowie aktywnie włączą się w proces demokratyczny.

30.04.2015 r. w świetlicy ZS Nr odbyły się młodzieżowe wybory prezydenckie. Komisję wyborczą stanowili uczniowie, a opiekę sprawowały pani Adrianna Dokurno oraz pani Edyta Tyburczy-Kujawa. Jak się okazało, w naszej szkole można bardzo sprawnie przeprowadzać podobne akcje, ponieważ Sara Surowa z IIITH, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Kupska z IIB, Małgorzata Dowlasz z IIB oraz Marcin Stolarek z IIITB poradzili sobie z zadaniami bez najmniejszych problemów, a wybory przebiegały w życzliwej atmosferze.

W wyborach wzięło udział 50,04% uczniów szkoły. Warto podkreślić, że oddano tylko jeden nieważny głos, co dowodzi dojrzałości.

Comments are closed.