browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady rekrutacji do szkoły

Opublikowano przez 1 kwietnia 2015 Komentarzy (0)

W zakładce “Rekrutacja” oraz w linku poniżej można pobrać zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie na rok 2015/2016.

Zasady rekrutacji 2015-2016

W najbliższych dniach w zakładce “Rekrutacja” pojawi się również wzór podania o przyjęcie do szkoły uwzględniający aktualne zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Comments are closed.