browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wspólnie dla Recza

Opublikowano przez 11 kwietnia 2015 Komentarzy (0)

Dnia 10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Recz odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Stanisławem Wziątkiem. Udział w rozmowach wziął również Burmistrz Recza Wiesław Łoński, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Powiatowego w Choszcznie oraz prezes zarządu OSP w Reczu Eugenisz Nykiel oraz pochodzący z Recza uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich: Karolina Wolniak i Patrycja Kmetyk z IIILOa oraz Marek Nowak z ITH.

Rozmowy dotyczyły projektu, który jest realizowany w naszej szkole. Nosi on tytuł: „Recz oczami lokalnej wspólnoty”. Podczas spotkania omawiano sposoby rozwoju gminy, młodzież mogła przedstawić swoje pomysły oraz plany działania. Wspólnie rozważano, jakie inwestycje należy zrealizować, aby mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas na terenie miasteczka. Przedstawione zostały również miejsca, które już obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale również osób starszych. W Reczu wiele osób wybiera aktywny sposób spędzania wolnego czasu, dlatego boisko Orlik, hala widowiskowo-sportowa, siłownia oraz sala fitness to miejsca zrzeszające społeczność.

W trakcie spotkania ustalono, jakie działania zostaną podjęte, by pomysły młodzieży mogły zostać zrealizowane. Wspólnie z panem Burmistrzem Wiesławem Łońskim uczniowie zdecydowali o podjęciu współpracy. Na terenie gminy Recz w najbliższym czasie ma powstać Młodzieżowa Rada Miasta, która będzie reprezentowała młode pokolenie i jego bieżące potrzeby we władzach lokalnych.

Inicjatywą, z jaką wyszedł Poseł na Sejm RP Stanisław Wziątek, jest kolejne spotkanie, które może się odbyć w naszej szkole. Uczniowie będą mogli poruszyć ciekawe tematy dotyczące polityki bezpieczeństwa narodowego RP.

Marek Nowak ITH

Comments are closed.