browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KONKURS “AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ”

Opublikowano przez 12 kwietnia 2015 Komentarzy (0)

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 8 września 2014 do 31 stycznia 2015 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń. W realizację konkursu włączyli się wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Dzięki współpracy z nauczycielami i uczniami zrealizowano zamierzone cele. Zróżnicowany program konkursu wymagał wykonywania zadań, do których konieczne było należyte przygotowanie merytoryczne uczniów. Podczas organizowanych debat, przeprowadzanych dyskusji i spotkań uczniowie, do których skierowany jest konkurs, nie byli biernymi odbiorcami, ale aktywnymi współorganizatorami i uczestnikami przedsięwzięć. Wspólne planowanie i wykonywanie zadań konkursowych nauczyło odpowiedzialności za realizację tych zadań i dało satysfakcję z osiągniętych efektów między innymi w postaci otrzymanego przez szkołę certyfikatu.

Comments are closed.