browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja – ankieta na temat liceum

Opublikowano przez 9 lutego 2015 Komentarzy (0)

Wszyscy zainteresowani rekrutacją do klas liceum w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie mogą przez dwa tygodnie wypełniać krótką, anonimową ankietę na temat kierunków kształcenia. ZS Nr 2 jest w trakcie opracowywania zasad rekrutacji do szkoły, które to zasady, zgodnie z rozporządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, ukażą się do 27.02.2015 r.

Zapraszamy do udziału w ankiecie kandydatów do szkoły oraz ich rodziców. Można ją wypełnić, klikając w link poniżej lub z lewej strony w menu.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok 2015/2016

Comments are closed.