browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Życzenia świąteczne

Opublikowano przez 24 grudnia 2014 Komentarzy (0)

Jeśli potrafimy cieszyć się z obecności drugiego człowieka, to dobry znak, że w naszych sercach On zagościł. A właśnie pamiątka Jego narodzin – Święta Bożego Narodzenia – ma być takim znakiem. Tak więc znajdźmy miejsce dla drugiego człowieka, kogoś, kto niespodziewanie przypomina nam, że nie jesteśmy jedynymi, których trapią codzienne zmartwienia. I gdy to zrozumiemy, odkryjemy na powrót radość.

Bowiem Boże Narodzenie jest świętem radosnym.

Życzymy, byście radowali się z nadejścia Dzieciątka, byście śpiewali mu kolędy, byście z uszanowaniem spożyli świąteczną wieczerzę w gronie najbliższych.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.