browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mamy ośrodki egzaminacyjne

Opublikowano przez 18 grudnia 2014 Komentarzy (0)

Kształcenie uczniów w wyspecjalizowanych zawodach to nie tylko sprawa potrzeb rynku pracy czy też ambicji szkoły. Liczy się wieloletnia tradycja oraz taka organizacja, by przyszli technicy budownictwa, geodezji, ochrony środowiska, handlu czy też absolwenci klasy ślusarskiej mogli zyskać w swojej szkole pewność, że ich starania uwieńczone zostaną sukcesem. A sukces zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednym z nich jest, że użyjemy popularnego określenia sportowego – “własny stadion”. Egzaminy zawodowe uczniowie powinni po prostu zdawać we własnej szkole. Znają stanowiska, nie czują takiego stresu i wtedy szanse na zdanie egzaminów są zdecydowanie większe.

Dlatego też Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie, wzbogacając swoją ofertę o nowe pracownie: budowlaną i handlową, podjął starania o to, by stworzyć w szkole ośrodki egzaminacyjne. Osiągnęliśmy swój cel.

11 grudnia 2015 r. zespół weryfikacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wizytował szkołę i warsztaty szkolne, dokonując przeglądu wyposażenia i sprawdzając warunki niezbędne do zorganizowania miejsca praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik budownictwa [311204], technik handlowiec [522305], technik ochrony środowiska [325511] i ślusarz [722204]. Szkoła pomyślnie przeszła weryfikację i może w tych zawodach organizować praktyczną część egzaminów zawodowych. Chodzi po prostu o to, że uczniowie będą wszystkie egzaminy zawodowe zdawali na miejscu, w swojej szkole. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że od lutego 2014 roku mamy uprawnienia do organizowania egzaminów w zawodzie technik geodeta [311104], to wypada się cieszyć, że w Zespole Szkół Nr 2 stworzono dobre warunki, by tradycję nauczania w tych zawodach kontynuować.

Warto tutaj wspomnieć, że szkoła podejmuje również kroki, by uatrakcyjnić kształcenie w zawodzie ślusarz, choć słowo “uatrakcyjnić” nie w pełni odpowiada celom, jakie przyświecały podpisaniu umowy ze znaną w regionie firmą Alutec. Celem tych spotkań było przede wszystkim przygotowanie uczniów do współczesnych wymogów rynku pracy w zawodzie ślusarz.

Już od dłuższego czasu, pod patronatem starosty choszczeńskiego poprzedniej kadencji, dr. Bogdana Wojciecha Brzutowicza i wicestarosty – pani Wioletty Kaszak, odbywały się spotkania z prezesem Alutecu, panem Haraldem Möhlem, który wyraził chęć podjęcia współpracy ze szkołą. Starostwo powiatowe w Choszcznie zadeklarowało ze swej strony pomoc w organizacji dojazdu uczniów do Recza – siedziby firmy, i możemy tutaj ogłosić sukces. Umowa została podpisana 21.11.2014 r. i od tej chwili uczniowie klasy IIIA, pod opieką pana Janusza Solskiego – kierownika warsztatów szkolnych, odbywają praktyki w Alutecu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć:

Comments are closed.