browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

W nowej pracowni handlowców

Opublikowano przez 12 listopada 2014 Komentarzy (0)

07 listopada 2014 r. do naszej nowej pracowni Technikum Handlowego rozdawano wystawione przez profesjonalne oprogramowanie i urządzenia bilety wstępu uprawniające do zwiedzania oraz skosztowania przepysznych ciast. Skorzystali z tej okazji nasi goście, wśród których znaleźli się: starosta choszczeński dr Bogdan Wojciech Brzustowicz, wicestarosta – pani Wioletta Kaszak oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu – pan Roman Lubiniecki. Dziewczyny z IITH przywitały gości uśmiechami, być może nawet nie podejrzewając, że przedstawiciele władz samorządowych przyczynili się do uruchomienia nowej pracowni. Nie tylko oni chcieli podziwiać miejsce kształcenia przyszłych handlowców. Odwiedzili nas również nauczyciele z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Nr 1 pod wodzą wicedyrektor, pani Beaty Mitery i wicedyrektora, pana Mariusza Kloczkowskiego oraz wielu znamienitych gości, których imion nie wymieniamy z powodu braku miejsca, za co serdecznie przepraszamy.

Nowa pracownia Technikum Handlowego jest oczkiem w głowie nauczycieli naszej szkoły uczestniczących w unijnym projekcie “Najlepszy w zawodzie”. Jest to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – lidera projektu, w partnerstwie z 15 powiatami. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Jednym z partnerów jest Powiat Choszczeński. Na terenie naszego powiatu projekt realizowany jest w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych – Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2. Projekt wystartował 01 stycznia 2014 roku, ale wcześniej zespół projektowy w składzie: pani Joanna Korzeniewska, pani Edyta Kondela i pan Tomasz Płonka we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie i nauczycielami z Zespołu Szkół Nr 1: panią Małgorzatą Jędras i panem Grzegorzem Świtałą, od wiosny 2013 roku przygotowywali wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany na terenie naszego powiatu do 30 czerwca 2015 roku.

Uruchomiona dzięki uczestnictwu w projekcie nowa pracownia Technikum Handlowego spełnia wszystkie wymogi niezbędne do pełnej realizacji podstawy programowej w zawodzie technik handlowiec. Na wyposażenie pracowni przeznaczono 60000zł, z czego wydano już 52956,01zł. W pracowni znajduje się 6 w pełni wyposażonych stanowisk magazynowo-handlowych. Na każde stanowisko zakupiono dwa regały do prezentacji towaru, ladę sklepową, biurko komputerowe i krzesło uczniowskie. Na każdym stanowisku znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem „Subiekt”, drukarka oraz kasa fiskalna wraz z aktywną szufladą, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych i metkownica. Ponadto do pracowni został zakupiony rzutnik multimedialny i ekran podwieszany. W ramach projektu w pracowni została zmodernizowana instalacja elektryczna. W ramach projektu planowane są kolejne zakupy do pracowni: nowe ławki i krzesła, tablica sucho ścieralna oraz przenośny komputer dla nauczyciela. Na bieżąco dokupywane są materiały szkoleniowe, które wzbogacają realizowane w pracowni zajęcia, czyniąc je coraz bardziej zbliżonymi do realiów w pracy na stanowisku handlowym.

Nowa pracownia to nie jedyna korzyść, jaką zyskali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie dzięki uczestnictwu w projekcie. 36 uczniów bierze udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego zawodowego i kursie obsługi kas fiskalnych, który odbywa się w nowo otwartej pracowni. Dla uczestników zajęć dodatkowych zakupiono komplety podręczników. Na zajęcia, które odbywają się w sobotę, uczniowie mają zorganizowane przywozy i odwozy oraz zapewniony catering. 48 uczniów Technikum będzie uczestniczyć w kursie prawo jazdy kat. B. 55 uczniów otrzymało wsparcie w formie doradztwa zawodowego, a 36 uczniów w czasie wakacji uczestniczyło w płatnych stażach, podczas których nabyli umiejętności przydatne na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu lider – WUP w Szczecinie zorganizował dwa konkursy: „Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie”. Konkursy te adresowane były do 53 szkół i 3070 uczniów zaangażowanych w realizację projektu. Celem przedsięwzięć było wyłonienie klasy oraz uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz najwyższą frekwencję. Wśród laureatów konkursu „Najlepszy w zawodzie” znalazło się dwóch uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie: Dariusz Talaga z Technikum Geodezyjnego, który zajął I miejsce w obszarze budowlanym oraz Sara Lamkanni z Technikum Ochrony Środowiska, która zajęła III miejsce w obszarze rolniczo – leśnym z ochroną środowiska. Wyróżnienia w tym konkursie otrzymało także czterech uczniów z Technikum Handlowego: Amanda Działak, Monika Adamek, Kamila Ćwiek, Paulina Pietrzak.

Jak spożytkowano środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą państwo zobaczyć na własne oczy. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni.

na podstawie sprawozdania pani Wiesławy Gruszki, koordynatora projektu w Zespole Szkół Nr 2

Fotografie:

  • lepsze – Wydział Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Choszcznie: pani Anna Domańska, pani Anna Dyc (Dziękujemy serdecznie!);
  • gorsze – Piotr Figas (Ucz się, bracie!).

Comments are closed.