browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ruszyła “Zielona Energia”

Opublikowano przez 8 listopada 2014 Komentarzy (0)

Pisaliśmy już o tym, że w szkole od zeszłego roku realizowany jest projekt Technikum Budowlanego “Zielona Energia w Szkołach”. Zajęcia  dydaktyczne dla uczniów właśnie ruszyły. Dlatego też publikujemy obszerne informacje na ten temat.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EUROPJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – Kapitał Ludzki. Szacowana wartość projektu dla szkoły – ok. 105.000,00 PLN.

 1. Organizatorzy Projektu :
  • DC edukacja spółka z o.o. (Gdańsk, Polska) – lider projektu;
  • FLIR Systems AB (Szwecja);
  • Horizon Fuel Cell Technologies (Czechy).
 2. Projekt skierowany jest do 16 techników z terenu województwa zachodniopomorskiego, w tym do Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.
 3. Główny cel projektu: Wzrost potencjału 16 techników z województwa zachodniopomorskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych zawierających rozwiązania edukacyjne wypracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę międzynarodowych liderów branży Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.
 4. Czas trwania projektu: 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. (zajęcia w szkole zaplanowano od 25.10.2014 r. do 07.02.2015 r. – 48 godzin realizowanych po 6 godzin w soboty co dwa tygodnie).
 5. Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie: wzrost kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii; wzrost kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką Termowizji; zapoznanie się z projektową metodyką nauczania; poprawa zaplecza technicznego, wykorzystywanego do nauki, dzięki wyposażeniu każdej szkoły w:
  • zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów OZE (2 zestawy);
  • kamery termowizyjne (2 szt.);
  • tablety multimedialne (7 szt.);
  • zestawy multimedialnych materiałów dydaktycznych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii;
  • programy akredytacji FLIR i Horizon (egzaminy certyfikacyjne uczestników zajęć).
 6. Uczestnicy projektu w Zespole Szkół Nr 2 :
  • szkolny lider projektu – Jolanta PLUTA;
  • nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu: Tomasz JABŁOŃSKI, Jan KOWALONEK;
  • 31 uczniów Technikum Budowlanego (minimalna grupa – 24 osoby).

Ramowy harmonogram realizacji projektu „PWP Zielona Energia w Szkołach”. Okres działania:

IV kwartał 2013

 1. Wybór zespołu ekspertów, którzy odpowiedzialni będą za opracowanie Programów;
 2. Zakup wyposażenia dla szkół: a. Zestawy edukacyjne dla szkół do prowadzenia eksperymentów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii b. Zestawy edukacyjne dla szkół do prowadzenia eksperymentów w zakresie Termowizji c. Tablety multimedialne d. Multimedialne materiały dydaktyczne.

I kwartał 2014

 1. Warsztaty szkolnych liderów;
 2. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

II kwartał 2014

 1. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie Odnawialnych Zródeł Energii;
 2. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie Termowizji.

IV kwartał 2014

 1. Zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu Odnawialnych Zródeł Energii;
 2. Zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu Termowizji.

I kwartał 2015

 1. Zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu Odnawialnych Zródeł Energii;
 2. Zajęcia pozalekcyjne z uczniami z zakresu Termowizji;
 3. Egzaminy certyfikacyjne FLIR oraz HORIZON dla uczniów.

II kwartał 2015

 1. Egzaminy certyfikacyjne FLIR oraz HORIZON dla uczniów;
 2. Pikniki edukacyjne w szkołach;
 3. Konferencja podsumowująca projekt.

Przeczytaj szczegółowy harmonogram projektu:

Zajęcia 9PWP

Obejrzyj zdjęcia wykonane przez pana Jana Kowalonka:

Comments are closed.