browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprzątanie świata

Opublikowano przez 11 października 2014 Komentarzy (0)

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”. 29 września 2014 roku do akcji ochoczo przystąpiły klasy Technikum Ochrony Środowiska. Uczniowie zostali wcześniej przeszkoleni odnośnie tego, że nie wolno im dotykać porzuconych strzykawek, ostrych przedmiotów, materiałów opatrunkowych i prezerwatyw. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Choszcznie zadbał o to, aby wyposażyć uczniów w worki foliowe i rękawiczki. Młodzież bardzo zaangażowała się w zbieranie śmieci. Jak zwykle było ich bardzo dużo. Dzięki takim akcjom młodzież uczy się podejmować racjonalne działania służące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej. Uczniowie prezentują postawę dbałości o prawidłowy stan środowiska przyrodniczego, wyrabiają w sobie świadomość proekologiczną, co pozwoli im być odpowiedzialnymi za obecny i przyszły stan środowiska.

Organizator akcji na szczeblu szkolnym

                                                                                  Lidia Michalska

Comments are closed.