browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowy Samorząd rusza już dziś

Opublikowano przez 6 października 2014 Komentarzy (0)

Zgodnie z ordynacją wyborczą 30 września 2014 r. odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Wysoka frekwencja jest powodem do satysfakcji. Wystarczy wspomnieć,  że 67,32% piechotą nie chodzi.

O miejsce w Prezydium Samorządu ubiegało się 24 wspaniałych kandydatów, którzy zabiegali o głosy wyjątkowych wyborców podczas dwutygodniowej kampanii wyborczej. Po raz pierwszy uczniowie wybierali swojego opiekuna. Nominację do tej zaszczytnej funkcji otrzymało ośmioro nauczycieli. Batalię wygrała pani Agnieszka Kurpiewska, która wraz z Edytą Tyburczy-Kujawą będzie pracować z nowymi władzami SU w składzie:

  • Sandra Eljasz IIITOŚ – przewodnicząca;
  • Weronika Nahorska ILOa i Sara Surowa IIITH – zastępcy przewodniczącej;
  • Klaudia Czerechowicz IIITH i Maciej Bujak IIITB – Rzecznicy Praw Ucznia.

Ponadto w Radzie Samorządu w tym roku szkolnym zasiądą: Daniel Farysej IITOŚ, Jagoda Kaczor IIITH, Agata Sugier IITOŚ, Martyna Żyta IILOa, Bartłomiej Turkosz IITB, Monika Adamek IITH, Joanna Wiśniewska IITH, Klaudia Olejniczak ITH, Amanda Działak IITH, Kaja Szydłowska ITH oraz Iga Junak ITB.

Samorząd Uczniowski to nie kilkuosobowa reprezentacja wybranych uczniów, mająca ściśle określone zadania do wykonania. Każdy ma prawo wpływać na to, co się w szkole dzieje. Nie trzeba być we władzach samorządu, aby działać! Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i wszyscy oni posiadają prawo do bycia aktywnym w szkole i poza szkołą. Dlatego też niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do Prezydium Samorządu Uczniowskiego, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły i chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania, możecie poprzez pracę w Samorządzie wpływać na życie szkoły i swoje środowisko lokalne.

Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd Samorządu Uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

W każdej szkole w Polsce działa Samorząd, tworzony przez wszystkich uczniów szkoły – to wymóg art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół.

Zgodnie z tym artykułem Samorząd może:

  • sam uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze Statutem Szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu;
  • organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową;
  • wybierać opiekuna Samorządu;
  • redagować i wydawać gazetkę szkolną;
  • uzyskiwać informacje o programach nauczania;
  • korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w Statucie Szkoły.

Więcej informacji na temat działalności Samorządu Uczniowskiego znajduje się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, które pomogło nam zorganizować wybory:

Edyta Tyburczy-Kujawa

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.