browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Matura 2015 – bardzo ważne

Opublikowano przez 25 października 2014 Komentarzy (0)

Z informacji nadesłanej przez Panią Joannę Berdzik, Podsekretarza Stanu w MEN:

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej utworzono specjalną zakładkę, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015:


Egzamin maturalny 2014/2015

 


Nauczyciele i uczniowie, w przygotowaniach do egzaminu maturalnego, mogą korzystać z:

  1. informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów; informatory zawierają opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
  2. przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania); zestawy zawierają przykładowe zadania wraz z z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (da zdających z niepełnosprawnościami);
  3. przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z rozwiązaniami;
  4. przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Ponadto jeszcze w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni:

  1. do końca października 2014 r. – zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem dla ucznia oraz dla nauczyciela; opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem; film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z  języka polskiego z wykorzystaniem komputera;
  2. od 15 do 18 grudnia 2014 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. próbnej matury.

Comments are closed.