browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Zachodniopomorskie talenty” 2015

Opublikowano przez 9 września 2014 Komentarzy (0)

Otrzymaliśmy informację przesłaną przez panią Elżbietę Olejniczak, Specjalistę Wydziału Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór wniosków w ramach IV edycji projektu systemowego „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”.

W roku szkolnym 2014/2015, uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, przyznane zostaną stypendia o charakterze motywacyjnym. Uczniowie, którzy spełnią wszystkie kryteria zapisane w  Regulaminie uchwalonym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają wsparcie na podstawie decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Szczecinie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej projektu http://www.stypendia.wup.pl w dziale „Pliki do pobrania.”

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można także uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Biurze Projektu pod numerami telefonów (91) 42 56 177,
(91) 42 56 15

Opis projektu można znaleźć tutaj:

 Zachodniopomorskie talenty IV edycja 2014-2015

Comments are closed.