browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Z nadzieją i z przekonaniem

Opublikowano przez 3 września 2014 Komentarzy (0)

Szkoła jest instytucją. W odróżnieniu jednak od innych instytucji, które czasem wydają się dalekie, szkoła jest blisko ludzi. Co więcej, szkoła jest dla ludzi, a najlepiej byłoby, gdyby była z ludźmi. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dąży do tego ideału.

Jesteśmy instytucją państwową. To tutaj zamierzenia władz państwowych znajdują swoją realizację, ponieważ to właśnie my wcielamy projekty edukacyjne w życie, starając się ciągle rozwijać dla dobra naszych uczniów. Są oni bowiem tym pokoleniem, wobec którego formułuje się ambitne oczekiwania.

Jesteśmy instytucją powiatową. Mówi o tym wyraźnie wizja szkoły, zgodnie z którą mocne, trwałe więzi ze środowiskiem lokalnym definiują naszą codzienną pracę. W naszej szkole, jak w szkle powiększającym, skupiają się różne problemy powiatu. Dlatego też warto nas pilnie obserwować. To my widzimy, jakie cele stawiają sobie młodzi ludzie, czego oczekują od dorosłych, a czego od siebie.

Jesteśmy wspólnotą. Rodzice, powierzając nam los swoich pociech, formułują jasne oczekiwania. Rozumiemy, że naszym zadaniem jest nie zawieść. Bywa, że nie wszystko się nam udaje, ale działamy tak, by we współpracy z rodzicami znaleźć sposoby przezwyciężenia trudności. I z roku na rok likwidujemy coraz więcej różnorodnych barier zarówno społecznych, jak i dydaktycznych.

Jesteśmy również miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą się spełnić, nie czując ciężaru oczekiwań. Nasi stypendyści naukowi, sportowi, szkolni artyści czy samorządowcy współtworzą atmosferę, którą możemy się poszczycić.

Powyższe refleksje towarzyszyły uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Dzień 1 września kojarzymy zwykle z datą rozpoczęcia II wojny światowej. Ta okoliczność jest oczywiście stałym elementem uroczystości rozpoczęcia. Jednakże teraz, gdy świat ujawnia swoje mroczne oblicze, pamięć o bohaterach nabiera nowego wymiaru. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim darem jest pokój i możliwość nauki.

W związku z tym uroczystość przypomniała okoliczności rozpoczęcia II wojny światowej, a także podkreśliła znaczenie tej daty we współczesnych czasach. Warto wspomnieć, że prezydent Bronisław Komorowski 30 lipca tego roku podpisał ustawę zobowiązującą do ochrony symbolu Polski Walczącej. Podczas uroczystości była o tym mowa.

Młodych, ubranych nieco fantazyjnie prowadzących: Sandrę Eljasz z IIITOś i Kacpra Brydzińskiego z IIILOa wysłuchali w skupieniu nasi znamienici goście: przedstawiciele władz samorządowych, służb, instytucji, przyjaciele szkoły. Przywitała ich pani dyrektor Barbara Ciecierska, która w swoim przemówieniu podkreśliła rolę ścisłej współpracy samorządu i szkoły. Wymieniła również najważniejsze inicjatywy poprzedniego roku szkolnego, których owoce zaczynamy zbierać. Spośród tych inicjatyw warto wymienić całoroczny konkurs, którego efektem było zdobycie certyfikatu “Bezpiecznej Szkoły Obywatelskiej”.

W imieniu zaproszonych gości głos zabrał Starosta Choszczeński, dr Bogdan Wojciech Brzustowicz. Wystąpienie pana Starosty możemy skomentować nieco żartobliwie, ponieważ zwrócił się on bezpośrednio do uczniów, tak jakby nauczycielska pasja historyka wzięła na ten moment górę nad dystansem i chłodną kalkulacją samorządowca. Kierując swoje słowa do uczniów, Starosta powiedział:

“Najlepsze (…) warunki i wysiłki pedagogów okażą się bezowocne, jeśli zabraknie Waszego zaangażowania oraz świadomego kierowania swoim losem”.

Tak, tak, Drodzy Uczniowie. Pełna zgoda. “Nauczania niech słuchają wasze uszy“ – powiedział pan Starosta, cytując Stanisława ze Skarbimierza.

Nie zabrakło również akcentów mogących zadowolić nauczycieli. Po raz pierwszy na forum szkoły władze samorządowe wyraziły oficjalny zamiar utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego. Jednak najgoręcej przyjęto życzenia pana Starosty, bowiem w chwili tak uroczystej jak rozpoczęcie roku szkolnego, przejęci nauczyciele i młodzi ludzie chcą usłyszeć przede wszystkim słowa zachęty. A te wybrzmiały, za co serdecznie dziękujemy.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był moment wręczenia dzienników szkolnych wychowawcom klas pierwszych. Wystąpili oni wraz z przedstawicielami swoich klas, a pani dyrektor Barbara Ciecierska w towarzystwie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Hani Stanik z IVTG, powierzyła opiekę na młodymi ludźmi dumnym pedagogom.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.