browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tematy prezentacji 2015

Opublikowano przez 4 września 2014 Komentarzy (0)

Poniżej można się zapoznać z tematami prezentacji maturalnych na ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 dla klas technikum realizujących “starą” podstawę programową:

Tematy prezentacji maturalnych 2015 – ZS Nr 2 w Choszcznie

Comments are closed.