browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samorządność – co to takiego?

Opublikowano przez 23 września 2014 Komentarzy (0)

Zgodnie z „Ustawą o systemie oświaty” Samorząd Uczniowski istnieje w każdej szkole. W naszej oczywiście też. Nie chcemy, by samorządność ograniczała się do mniej lub bardziej demokratycznych wyborów, prowadzenia przez przewodniczącego szkolnych akademii i uroczystości. Bo czy takie działania rzeczywiście realizują założenia samorządności?

Idea samorządności uczniowskiej powstała na długo przed wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole. Głosy podkreślające wagę autonomii uczniów pojawiły się już w XIX wieku. Wielcy polscy pedagodzy – Janusz Korczak oraz Aleksander Kamiński byli przekonani, że nie kary i twarda dyscyplina, ale możliwość kształtowania rzeczywistości i wpływ na podejmowane decyzje wzmacniają w uczniach poczucie odpowiedzialności za swoją grupę, a także uczą zaangażowania.

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły. Wybrani przedstawiciele są tylko reprezentantami całej społeczności uczniowskiej. Ma on dawać młodzieży możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą. Rolą Samorządu jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów.

Dorośli często mają obawy, że uczniowie są jeszcze za młodzi i za mało odpowiedzialni, aby móc samodzielnie wybierać rozwiązania czy kształtować swoje otoczenie. Ich zdaniem młodym ludziom brakuje doświadczenia, dojrzałości i umiejętności. Można jednak spojrzeć na ten problem z innej strony: gdzie indziej mogą się tego nauczyć, jeśli właśnie nie w szkole, w praktyce, w działaniu?

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Adrianna Dokurno

Comments are closed.