browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Salon Maturzystów 2014

Opublikowano przez 22 września 2014 Komentarzy (0)

Dnia 11.09.2014 r. doradca zawodowy, pani Joanna Kozanecka, zorganizowała wyjazd na Szczeciński Salon Maturzystów. Celem salonu było pogłębienie wiedzy o tegorocznym egzaminie maturalnym oraz  możliwościach studiowania na terenie całego kraju. Impreza miała również na celu dostarczenie  niezbędnych informacji, by w sposób przemyślany wybrać przedmioty dodatkowe na maturze. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas maturalnych oraz kilka osób z młodszych klas technicznych. Opiekę sprawowali: pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa, pani Joanna Kozanecka i pan Tomasz Płonka.

Comments are closed.