browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Polskie Państwo Podziemne

Opublikowano przez 27 września 2014 Komentarzy (0)

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Jego tajne struktury, które podlegały Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, zaczęto tworzyć 27 września 1939 roku.

Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach „Biuletynu Informacyjnego” 13 stycznia 1944 roku. Celem Polskiego Państwa Podziemnego była nie tylko walka z okupantami i odzyskanie suwerenności, ale także stworzenie w społeczeństwie siły moralnej, która pomogła przetrwać Polakom czasy rządów totalitarnych.

W związku z tak ważnymi dla historii i kultury narodu polskiego wydarzeniami 26 września 2014 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyły się lekcje otwarte poświęcone temu tematowi. Mogli w nich uczestniczyć zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły. Już teraz nauczyciele historii toczą rozmowy w gronie pedagogicznym, by w przyszłym roku uczcić tę doniosłą datę.

Adrianna Dokurno

Comments are closed.