browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie”

Opublikowano przez 23 września 2014 Komentarzy (0)

Jednym z działań przewidzianych w ramach partnerskiego projektu pt. „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego było zorganizowanie konkursów pn. „Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie”.

Powyższe konkursy adresowane były do 53 szkół i 3070 uczniów zaangażowanych w realizację projektu. Celem ww. przedsięwzięć było wyłonienie klasy oraz uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz najwyższą frekwencję.

Z powiatu choszczeńskiego w ramach konkursu „Najlepsza klasa” wyróżnienie otrzymała klasa III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, która została nagrodzona udziałem w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego.

W ramach konkursu „Najlepszy w zawodzie” spośród uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli udział w projekcie, wyłoniono najlepszych 115 osób kształcących się w jednym z 6 obszarów tj. administracyjno – usługowym, budowlanym, elektryczno – elektronicznym, mechanicznym i górniczo – hutniczym, rolniczo – leśnym z ochroną środowiska, turystyczno – gastronomicznym (zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). W gronie 18 laureatów tego konkursu znalazło się dwoje przedstawicieli powiatu choszczeńskiego. Są to uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, czyli naszej szkoły: Talaga Dariusz z Technikum Geodezyjnego w obszarze budowlanym oraz Lamkanni Sara z Technikum Ochrony Środowiska w obszarze rolniczo – leśnym z ochroną środowiska. Organizatorzy konkursu przyznali także 97 wyróżnień dla uczniów, którzy z przedmiotów zawodowych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz mieli bardzo dobrą frekwencję na zajęciach lekcyjnych. Z naszego powiatu wyróżnienia otrzymało 13 uczniów, w tym 4 z naszej szkoły: Działak Amanda, Adamek Monika, Ćwiek Kamila i Pietrzak Paulina z Technikum Handlowego.

Nagrody w postaci laptopów dla laureatów oraz dysków przenośnych dla wyróżnionych zostały wręczone nagrodzonym na konferencji, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Lidera projektu, która odbyła się w dniu 10 września 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. Słowackiego 17, w Szczecinie.

Na koniec I semestru roku szkolnego 2014/2015 przewidywane jest rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursów. Aby zostać wyróżnionym w konkursach trzeba mieć wysoką średnią z przedmiotów zawodowych oraz bardzo wysoką frekwencję. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich uczestników projektu „Najlepszy w zawodzie” do wytężonej pracy, aby i tym razem wśród laureatów i wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły.

Wiesława Gruszka

Comments are closed.