browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Matury poprawkowe 2014

Opublikowano przez 19 sierpnia 2014 Komentarzy (0)

Wszystkie matury poprawkowe odbywają się 26.08.2014 r. o godzinie 9.00 w następujących salach:

  • Matematyka – sala 215;
  • Język polski – sala 208;
  • Język angielski – sala 303.

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym oraz dozwolonymi przez OKE przyborami najpóźniej o godzinie 8.30.

Comments are closed.