browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

We współpracy z pracodawcami

Opublikowano przez 15 czerwca 2014 Komentarzy (0)

Współczesna szkoła realizująca kształcenie zawodowe nie może być jedynie biernym klientem instytucji. Musi adekwatnie reagować na wyzwania rynku pracy. A i to za mało. Szkoła musi przewidywać trendy, tendencje rozwojowe i w miarę swoich możliwości pobudzać do działania te podmioty, które rynek współtworzą. Tego rodzaju zadania Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma zapisane w swojej misji. Na ile jesteśmy w stanie być kreatorem zjawisk? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, jednakże podejmujemy wiele inicjatyw, które można nazwać jaskółkami czyniącymi wiosnę. To prawda, niewiele możemy, nie jesteśmy bowiem decydentami, prawdą jest również, że nie możemy uzurpować sobie wyłącznego prawa do oceny gospodarki naszego powiatu. Czynimy jednak kroki, by fachową wiedzę naszych nauczycieli zaprząc do działań, które mogą przynieść owoce nie tylko szkole. Przecież jako instytucja służymy młodym mieszkańcom powiatu choszczeńskiego, i to właśnie dlatego mamy odwagę, by przekraczać bariery niemocy, wyuczonej bezradności oraz społecznej inercji.

W czasie uroczystego zakończenia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej, które odbyło się w piątek 13.06.2014 r., mówiła o tym wyraźnie dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska:

“Podziękowania kieruję (…) do pracodawców, którzy prowadzą zajęcia praktyczne i zawsze wspierają nas w potrzebach. Pracodawcy to jedyna grupa społeczna, która angażuje się w szkolnictwo zawodowe poprzez uczestnictwo w całym procesie edukacji młodego człowieka. Właściwe wyszkolenie kadr i dobre przygotowanie do zawodu to wspólny cel zarówno szkoły, jak i pracodawców.”

Kto wie, być może tak sformułowana opinia, którą można ocenić jako apel do wszystkich, którym zależy na rozwoju szkolnictwa zawodowego, będzie dobrym przyczynkiem do dyskusji na ten interesujący nas bardzo temat. Nam mianowicie zależy na tym, żeby głos szkoły został usłyszany. A nie jesteśmy osamotnieni. Współpracujemy ściśle z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz pracodawcami niezrzeszonymi. Dziękujemy serdecznie za zaufanie.

To właśnie pracodawcy przyczynili się do wyjątkowej oprawy naszej szkolnej uroczystości za sprawą nagród, które po raz pierwszy przyznali absolwentom. Wśród fundatorów znaleźli się: pani Anita Wieczorek, państwo Krystyna i Jerzy Follendorf, pan Kazimierz Czapiewski, pan Michał Kaszak, pan Piotr Kucharski, pan Andrzej Łukszo, pan Krzysztof Radziszewicz, pan Sergiusz Czosnek. Nie wszyscy mogli nas odwiedzić tego dnia, ale pan Michał Kaszak w imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców zadbał o to, by wszystko odbyło się bardzo uroczyście. Nagrody miały wymiar przed wszystkim symboliczny, bo choć niezwykle cenne, zostały przez absolwentów potraktowane jako swoiste referencje. Zwrócił na to uwagę w swoim przemówieniu nagrodzony za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły Miłosz Łozowski z IIIA, który powiedział, że choć nieraz młodemu człowiekowi trudno przechodzą przez usta słowa podziękowania, to zwykły uścisk dłoni znaczy bardzo wiele. Wiele znaczy również obecność rodziców, a oni tego dnia otrzymali listy gratulacyjne. Tata Przemka Michniewicza mógł cieszyć się wysokimi wynikami syna, siostrę Wojtka Tawrela na pewno ucieszy nagroda brata za ogólnopolskie osiągnięcia sportowe, mama Miłosza Łozowskiego na pewno jest szczęśliwa.

Mieliśmy się więc kim pochwalić przed naszymi gośćmi. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania władzom samorządowym, które zaszczyciły uroczystość swoją obecnością. Gościliśmy wicestarostę, panią Wiolettę Kaszak oraz panią Barbarę Zaniewską i pana Jana Kuźmińskiego – członków Zarządu Powiatu Choszczeńskiego. Pani Wioletta Kaszak pogratulowała młodym ludziom ukończenia szkoły oraz życzyła sukcesu na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dziękujemy za życzenia licząc, że są one dobrym proroctwem.

Uroczystość prowadzoną przez Sandrę Eljasz z IITOŚ oraz Szymona Kamińskiego z ITB przygotowały zgodnie z ceremoniałem szkoły panie Lilla Rybka i Joanna Kozanecka – doradca zawodowy, tak więc była ona zapięta na ostatni guzik. Co nie znaczy, że było sztywno. Małgorzata Adamek z ITOŚ ładnie zaprezentowała wiersz Leopolda Staffa “Most”, usłyszeliśmy również piosenkę zespołu VOX “Szczęśliwej drogi już czas” w wykonaniu Martyny Żyty z ILOa, której akompaniował Paweł Szymanek z IB. Na koniec rodzice, pracodawcy oraz wychowawca absolwentów, pan Maciej Żołnierzów, udali się do czytelni szkolnej, gdzie mogli porozmawiać przy cieście i kawie. Lub herbacie, jak kto woli.

Comments are closed.