browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otwieramy sezon letni

Opublikowano przez 11 czerwca 2014 Komentarzy (0)

Mało brakuje, a już będą wakacje. Pozostało jeszcze kilka tygodni. Jednak mieszkańcy coraz liczniej odwiedzają plażę miejską, korzystając ze słońca i z wody. Nic dziwnego – przy takiej pogodzie? W każdym razie można kąpać się bezpiecznie.

TOŚ Klukom

20 maja 2014 r., w ramach zajęć z monitoringu środowiska, uczniowie klasy ITOŚ, pod opieką pani Jadwigi Czyż, przeprowadzili terenowe badanie wody w jeziorze Klukom. Badania prowadzono w okolicy Skwerku Holenderskiego. Metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem zestawu walizkowego do badań terenowych wód powierzchniowych zbadano następujące parametry: zawartość jonów amonowych, azotanowych (V), azotanowych (III), ortofosforanowych (V), zmierzono także pH i twardość wody. Wyniki pomiarów wypadły pozytywnie. Woda charakteryzuje się dobrą przejrzystością i małą zawartością badanych wskaźników, co świadczy o dużej czystości jeziora Klukom.

Comments are closed.