browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Miejce zdarzeń – hala sportowa

Opublikowano przez 13 czerwca 2014 Komentarzy (0)

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie i Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zapraszają wszystkich do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki w ramach Programu „Profilaktyka a Ty”. W tym samym czasie w całym kraju – 14 czerwca 2014 roku punktualnie o godz. 16.00 jednoczymy się w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. Stańmy razem w trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie. Zapraszamy o 16.00 do hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich na Zryw Wolnych Serc.

pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa
w imieniu społeczności szkolnej
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.