browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Choszczno w podaniach – rozstrzygnięcie

Opublikowano przez 22 czerwca 2014 Komentarzy (0)

Zimne Germanki po wnikliwym sprawdzeniu nadesłanych rozwiązań konkursu “Choszczno w legendach i podaniach”, który polegał na przeanalizowaniu dostępnych źródeł i nadesłaniu jak największej liczby tytułów legend i podań związanych z Choszcznem w języku polskim i w języku niemieckim, wyłoniły grupę laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu skorzystali z książki Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Grzegorza Jacka Brzustowicza “W krainie Choszcza. Legendy i podania do dziejów Choszczna i okolic”. Czujemy lekki niedosyt, dlatego że skorzystanie z jednego źródła miało taki skutek, że poziom odpowiedzi był bardzo wyrównany. O wyborze nagrodzonych zadecydowało więc losowanie spośród trojga najlepszych uczestników. Oto oni:

  • I miejsce – Mateusz Wszędybył IITOŚ
  • II miejsce – Kinga Czukiewska IITOŚ
  • III miejsce – Daria Domagalska ILOa

Pozostali uczniowie otrzymują piątki z języka niemieckiego jako oceny cząstkowe. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00.

Tym, których temat zainteresował, polecamy niemiecką wersję legend o Choszcznie i ówczesnej Nowej Marchii zawartych w książce Paula Biensa “Heimatklänge. Sagen und Bilder aus der Geschichte der Neumark”.

Zimne Germanki

Comments are closed.