browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

W terenie

Opublikowano przez 22 maja 2014 Komentarzy (0)

W dniach 14 i 15 maja klasy IITB, IITG, IITH oraz IITOŚ realizowały zajęcia terenowe z hydrografii. Zajęcia odbywały się w Choszcznie na rzece Stobnicy. Uczniowie mieli za zadanie zbadać wielkość przepływu rzeki. Zajęcia dotyczyły w szczególności pomiarów prędkości rzeki, jej szerokości oraz głębokości w kilku odcinkach pomiarowych. Następnie uczniowie opracowywali zabrane dane w postaci wykresów hydrologicznych.

Zajęcia bardzo się uczniom podobały. Mieli oni możliwość w sposób praktyczny zastosować wiedzę nabytą na zajęciach geografii oraz chemii. Organizatorem zajęć był Maciej Gryczewski, natomiast opiekę podczas badań sprawowała Kinga Recka-Matyjasik. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach Dnia Ziemi. Ponadto, po zakończeniu zajęć, uczniowie przeprowadzili akcję Sprzątania Świata w okolicach ulicy Kanałowej i drodze do szkoły. W akcję Sprzątania Świata uczniowie zostali zaangażowani przez panią Lidię Michalską.

Maciej Gryczewski

Comments are closed.