browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pożegnanie klas maturalnych 2014

Opublikowano przez 1 maja 2014 Komentarzy (0)

25.04.2014 r. żegnaliśmy naszych maturzystów. W roku szkolnym 2013/2014 mury szkoły opuściło 68 absolwentów klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budowlanego, Technikum Geodezyjnego i Technikum Ochrony Środowiska. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze samorządowe, które najlepszym absolwentom przyznały nagrody. W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Choszczeński, pan Lesław Śliżewski. Za wieloletnią, dobrą współpracę z Zespołem Szkół Nr im. Noblistów Polskich w Choszcznie chcielibyśmy Staroście serdecznie podziękować.

Za wysokie wyniki w nauce nagrodzono aż 22 absolwentów, czyli 32% wszystkich kończących szkołę. Wszyscy oni dowiedli, że widniejące na sztandarze hasła: “Nauka” i “Praca”, stanowią dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 niezaprzeczalną wartość. Wielu innych absolwentów zostało uhonorowanych nagrodami za działalność samorządową, osiągnięcia sportowe oraz działalność artystyczną. Wszyscy zostali docenieni, bo tym właśnie szczyci się nasza szkoła. Kto wymaga od siebie, ten znajduje w nauczycielach sprzymierzeńca. Szczególnie gorąco dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, przywitała rodziców uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne. Bez wsparcia rodziców nie na wiele by się zdały wysiłki kadry pedagogicznej.

Szkołę w imieniu absolwentów żegnała absolwentka Technikum Ochrony Środowiska, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Ania Domowicz, która uzyskała średnią 5,20. W swoim przemówieniu podkreśliła, że szkoła tworzy środowisko, w którym uczniowie przyswajają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również zasady moralne. Dziękujemy, Aniu, odkryłaś nasz sekret! W imieniu tych, którym jeszcze pozostało do ukończenia szkoły trochę czasu, czyli młodszych kolegów, Absolwentów 2014 pożegnała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Hania Stanik z IIITG.

Po otrzymaniu świadectw przedstawiciele klas wygłosili króciutkie słowa pożegnania od siebie. Założone 30 sekund nie wystarczyło. Reprezentanci przekraczali czas o całe 10 lub 20 sekund! Czy nie można pożegnać się ze szkołą w 30 sekund? Widocznie nie, bo każda klasa miała coś ważnego, prawdziwego do przekazania nauczycielom i młodszym kolegom.

Uroczystość miała podniosły charakter, ale, jak to się zwykle dzieje w naszej szkole, zdarzyły się momenty  niespodziewane, a przy tym wzruszające. Mateusz Pierzyński, absolwent klasy sportowej IIILOs, znany jako badmintonista pierwszej wody, ni stąd, ni zowąd podszedł do mikrofonu i w sposób wyciskający łzę najtwardszym zawodnikom podziękował swojemu trenerowi, panu Tomaszowi Płonce. Jest to historia przyjaźni pomiędzy nauczycielem a uczniem warta szerszego opracowania przez jakiś specjalny zespół analityków.

Żegnamy Absolwentów 20014, życząc sukcesu na egzaminach!

Dziękujemy mediom za obecność na naszej uroczystości. Relacje można znaleźć na stronach:

Fotografie Julita Nitecka IILOa:

Comments are closed.