browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowy egzamin zawodowy – technik geodeta

Opublikowano przez 29 maja 2014 Komentarzy (0)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta.

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji:

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.34.

09 czerwca 2014

I zmiana – godzina rozpoczęcia: 8.00

1. Gajowski Tomasz Kamil

2. Rembiałkowski Jakub

3. Szydłowski Mateusz Roman

4. Chamernik  Agnieszka

III zmiana – godzina rozpoczęcia: 16.00

1. Szymanek Wojciech

2. Owczarek Kornelia

3. Okrzeja Małgorzata

4. Pierożkiewicz Oliwia

 

10 czerwca 2014

I zmiana – godzina rozpoczęcia: 8.00

1. Walus Kamila Małgorzata

2. Paczkowski Jacek

3. Zielonka Angelika Martyna

 

 Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta.

16 czerwca 2014 (poniedziałek)

godzina rozpoczęcia: 10.00

UWAGI:

  • Na egzaminy przychodzimy 45 minut przed jego rozpoczęciem
  • Należy na bieżąco przeglądać informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły, gdyż będą one systematycznie aktualizowane (niektóre z nich mogą ulec zmianie!)
  • Na egzaminy przynosimy dokument potwierdzający tożsamość i 2 długopisy z czarnym wkładem

 

Comments are closed.