browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Młodzi głosują 2014

Opublikowano przez 27 maja 2014 Komentarzy (0)

Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadza akcję “Młodzi głosują” już od roku 1995. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w młodzieżowych wyborach do Parlamentu Europejskiego urodzili się później. Z tego faktu wynika prosty wniosek – wszyscy, którzy oddali głosy, mają przed sobą bardzo długą drogę do tego, by ich decyzje opierały się na rzetelnej wiedzy o programach poszczególnych ugrupowań. Tymczasem obserwujemy, jak politycy mamią młodych ludzi za pomocą upichconych specjalnie dla nich papek wyborczych. A młodzi biorą, co im świat polityki daje. W komentarzach słychać głosy, że w szkołach nie uczą dojrzałości politycznej. To, po pierwsze, niesprawiedliwa ocena, a po drugie – kompletna nieprawda. Już na III etapie edukacyjnym podstawa programowa zakłada, że szkoła wyposaża ucznia w umiejętność dostrzegania w wypowiedziach ewentualnych przejawów agresji i manipulacji, a na IV etapie edukacyjnym – rozpoznawania manipulacji w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy. Biorąc jeszcze pod uwagę nową formułę maturalnego egzaminu pisemnego z języka polskiego, zgodnie z którą w części poświęconej czytaniu ze zrozumieniem może pojawić się tekst polityczny, należy stwierdzić, że szkoła właściwie tylko czeka na mądre słowa ze strony elit politycznych. Zamiast tego dostajemy burę, że młodzież zagłosowała nie tak, jakby elity sobie życzyły.

Nie zrażamy się wcale i żeby uciszyć krytyków, pochwalimy się frekwencją. W akcji “Młodzi głosują” przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie frekwencja wyniosła 61,22%. Sądzimy, że to przyzwoita frekwencja. Wybory pod opieką pani Adrianny Dokurno przygotowali sami uczniowie, oni też udowodnili, że nie jest im obojętny los kraju. Tym samym cele akcji “Młodzi głosują” zostały osiągnięte. Dziękujemy młodym ludziom za udział w akcji i liczymy, że przyszłość nie odbierze im zapału.

Comments are closed.