browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Już niedługo uprawnienia

Opublikowano przez 1 maja 2014 Komentarzy (0)

W roku szkolnym 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Szczecinie rozpoczął realizację projektu „ Nowoczesna Szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich beneficjentami projektu jest 15 uczniów i 3 uczennice z techników i szkół zawodowych. Celem projektu jest zwiększenie elastyczności zawodowej uczniów na obecnym rynku pracy. Podczas trwania projektu uczestnicy zdobędą następujące kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  • Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;
  • Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i gazowych.

W ramach zajęć oprócz przedmiotów specjalistycznych uczestnicy realizują również zajęcia z języka obcego zawodowego oraz odbywają praktykę zawodową. Wszyscy uczestnicy projektu odbyli też indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach współpracy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przekazało na cele przeprowadzenia projektu i swobodnego wykorzystania w innych procesach dydaktycznych sprzęt komputerowy w postaci interaktywnego systemu prezentacyjnego. W skład systemu wchodzą: monitor dotykowy wielkoformatowy, tablety uczniowskie, komputer sterujący systemem wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Opiekunem projektu w szkole jest pan Robert Mańkowski, a już w czerwcu 2014 roku odbędą się egzaminy nadające uprawnienia. Życzymy powodzenia!

Comments are closed.