browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Finał w Warszawie

Opublikowano przez 23 maja 2014 Komentarzy (0)

Komitet Organizacyjny XI edycji ogólnopolskiego konkursu “Historia i kultura Żydów polskich”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Patronatem Naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego, zakwalifikował naszą uczennicę, Patrycję Kmetyk z klasy IILOa do finału ustnego. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu referatu. Patrycja, którą wspomagała merytorycznie pani Beata Zgorzelska, napisała pracę o objętości dwudziestu kilku stron. Cieszymy się, że idea Fundacji Shalom została podjęta przez uczennicę, która dała się wcześniej poznać jako dociekliwa czytelniczka i wrażliwy człowiek. Mamy nadzieję, że sukces Patrycji przyczyni się do rozpropagowania konkursu.

Finał odbędzie się 30-31 maja 2014 roku w Teatrze Żydowskim w Warszawie, ale sam wyjazd to nie tylko zmagania konkursowe. Uczestnicy przemierzą dawne ulice żydowskie w Warszawie, obejrzą spektakl w Teatrze Żydowskim oraz zwiedzą Pałac Prezydencki.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Comments are closed.