browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Drzwi Otwarte 2014

Opublikowano przez 2 maja 2014 Komentarzy (0)

28.04.2014 r. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zorganizował Drzwi Otwarte, by przedstawić ofertę kształcenia na rok szkolny 2014/2015 i zachęcić gimnazjalistów do zapoznania się ze szkołą.

Wszystkim, którzy nas odwiedzili, przede wszystkim gimnazjalistom, ale także ich nauczycielom, składamy serdeczne podziękowania za wizytę.

Comments are closed.