browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Życzenia świąteczne

Opublikowano przez 19 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Rozważamy w tych dniach mękę Chrystusa. Odnajdujemy jednak w sobie radość, jako że Zbawiciel przybył z Dobrą Nowiną.

Radując się Świętami Wielkiej Nocy, pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.