browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zamiana ról po raz kolejny…

Opublikowano przez 24 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

W ramach konkursu „Ucz się od ucznia”, do którego w tym roku przystąpiła młodzież z naszej szkoły, odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno – dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli. O poprzednich zajęciach już pisaliśmy na naszej stronie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja środowiska uczniów oraz grona pedagogicznego w kierunku organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu nowinek technicznych, mogących znaleźć efektywne wykorzystanie w procesie nauczania, zarówno wśród kadry pedagogicznej, jak i samych uczniów.

Pierwsze zajęcia dla nauczycieli, obsługi i dyrekcji odbyły się 24 marca 2014 r. Uczennice klasy ILOa: Daria Domagalska, Karolina Czerwińska i Kamila Król przygotowały i przeprowadziły zajęcia na temat obsługi Facebooka.

Kolejne zajęcia miały miejsce 15 kwietnia 2014 r. Tym razem w lekcjach wzięli udział wszyscy nauczyciele, którzy podzieleni zostali na trzy grupy tematyczne. Pierwsza grupa uczestniczyła w lekcji przygotowanej ponownie przez klasę ILOa. Zajęcia dotyczyły slangu młodzieżowego. Nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę o informacje dotyczące wyrazów i skrótów używanych przez młodzież w XXI wieku.

Druga grupa nauczycieli wzięła udział w lekcji o prawach konsumenta prowadzonej przez uczennice klasy IITH: Sandrę Król, Natalię Tądel, Sarę Surową i Monikę Adamek. Natomiast trzecia grupa nauczycieli uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez dziewczęta z klasy IIITG: Hannę Stanik, Milenę Szustak i Ewę Salamon. Zajęcia te dotyczyły profilaktyki oczami młodzieży.

Opiekunami uczniów wcielających się w rolę nauczycieli były wychowawczynie klas: pani Agnieszka Kasperczuk, pani Edyta Kondela i pani Joanna Korzeniewska.

Comments are closed.