browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„WF z Klasą” – podsumowanie

Opublikowano przez 27 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej, wdrożono w szkole we wrześniu. CEO nadzorowało pracę i zapewniało naszym nauczycielom, koordynatorowi – pani Anecie Tuszyńskiej-Parol i panu Tomaszowi Płonce, dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. W grudniu 2013 r. uzyskaliśmy dyplom za udział w programie oraz staliśmy się koordynatorem realizacji programu dla nowych przystępujących szkół.

Zajęcia programu stwarzają warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, promują zachowania prozdrowotne poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ruchowych, zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów. Celem nadrzędnym jest kształtowanie zdrowego stylu życia.

Do programu zgłosiły się uczennice z klasy IIILOa oraz ILOa. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich tematyką są nowoczesne formy gimnastyki – fitness. Na zajęciach realizuje się:

  • trening wzmacniający duże grupy mięśniowe ABF;
  • trening wzmacniający dolne grupy mięśniowe BS;
  • trening ogólnorozwojowy TBC;
  • Dens – zajęcia taneczne;
  • układy choreograficzne z zastosowaniem kroków lotnych HI/LO;
  • proste układy choreograficzne z zachowaniem tętna na tym samym poziomie – Fat Burning;
  • Stretching – zajęcia relaksujące, rozciągające.

Centrum Edukacji Obywatelskiej udostępniło platformę informatyczną, na której nauczyciele uruchomili bloga, gdzie na bieżąco opisywane są wydarzenia sportowe szkoły, jak i wszystkie ważne przedsięwzięcia. Uczestniczka zajęć, Ewa Starukiewicz z IILOa, zachęcona przez panią Anetę i pana Tomka, została blogerką i założyła swoją własną stronę.

Dziewczyny z IIILOa właśnie ukończyły szkołę, ale program “WF z Klasą” trwa nadal, młodsi już się dopytują, kiedy kolejne zajęcia. Zaglądajcie na bloga programu, bo tam pojawia coraz więcej ciekawostek i fajowych wpisów!

Comments are closed.