browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Targi edukacyjne 2014

Opublikowano przez 4 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Wiosna to czas, kiedy szkoły i uczelnie prowadzą wzmożone działania promocyjne z myślą o rekrutacji. Kto zajmuje się promocją szkół, ten staje przed szeregiem pozornie nierozwiązywalnych problemów. Jak skłonić młodego człowieka, by zainteresował się ofertą, znalazł czas, a przede wszystkim chęć, by spośród wielu propozycji wybrał tę jedną jedyną. Jak spowodować, by to, co dla niego jest mglistą możliwością, stało się niejako wewnętrznym przymusem – żeby pomyślał: “chcę tu się uczyć i nigdzie indziej”? Oczywiście, kandydaci do szkół mają święte prawo ubiegać się o przyjęcie do kilku placówek – nie ma co rozlewać nad tym łez. To wyzwanie dla osób zajmujących się promocją. Trzeba bowiem zaszczepić w umyśle kandydata proste pytanie: co zyskam, idąc tu, a co stracę – nie idąc? Nawet jeśli zdecyduje się na inną szkołę, niech żałuje, że nie wybrał naszej. W każdym razie należy cieszyć się, że rynek edukacyjny jest otwarty, a wachlarz propozycji tak barwny.

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich dba o swoich przyszłych absolwentów, dlatego też 31 marca 2014 r. zorganizował targi edukacyjne przeznaczone głównie dla uczniów klas maturalnych, którzy stoją tuż przed wyborem uczelni wyższej czy szkoły policealnej. Docelowo to oni mieli być adresatem targów, ale i uczniowie klas młodszych zjawili się tłumnie, by odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny. Warto wspomnieć o uczniach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy również wzięli udział w imprezie, zapoznając się z ofertą szkół policealnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

Współgospodarzami targów byli przedstawiciele:

Nikt nie wie, co dokładnie skłania młodych ludzi do podejmowania życiowych wyborów. Czy marzenia, czy konkret w postaci wyraźnie zarysowanej ścieżki kariery? Można tylko domniemywać i tak przedstawić ofertę, by przyszłego studenta przede wszystkim zaciekawić i wzbudzić w nim pragnienie poznania szkoły czy uczelni. Nie bez znaczenia jest też osobisty kontakt. Foldery, ulotki, gadżety zabiera się do domu, ale na targach spotyka się ludzi, których można zapytać albo ot tak sobie, bez przyczyny, albo porozmawiać bardzo poważnie. Chcielibyśmy podziękować właśnie tym wszystkim ludziom: wykładowcom, nauczycielom, pracownikom szkół i uczelni oraz studentom, że zechcieli odwiedzić nasze progi. Składamy podziękowania również żołnierzom Wojska Polskiego, którzy trochę nam uciekli w artykule, ale przecież byli widoczni, a chłopakom ze szkoły iskrzyły się oczy. Dziewczynom chyba też.

W dniu targów odbyły się również szkolenia i warsztaty prowadzone przez naszych gości. Przedstawiciele szkoły policealnej TEB Edukacja przeprowadzili warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, a warsztaty z „Autoprezentacji” przeprowadził Pan Michał Krempa z Collegium Balticum.

Fotografie: doradca zawodowy Joanna Kozanecka

Comments are closed.