browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekt Technikum Budowlanego

Opublikowano przez 25 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Wśród szesnastu techników województwa zachodniopomorskiego, które przystąpiły do projektu unijnego “PWP Zielona Energia w Szkołach”, znalazło się również nasze Technikum Budowlane. Realizowany od 1 czerwca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku projekt ma na celu wdrożenie programów rozwojowych zawierających rozwiązania edukacyjne wypracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę międzynarodowych liderów branży Odnawialnych Źródeł Energii i Termowizji. Nasi nauczyciele są obecnie szkoleni, by móc przeprowadzić 48 godzin zajęć dla 24 uczniów. Na zajęciach warsztatowych nauczyciele przedmiotów budowlanych, pan Jan Kowalonek i pan Tomasz Jabłoński, dowiadują się, jak skutecznie nauczać założonej tematyki metodą projektową. To jednak nie wszystko. Szkoła została już wyposażona w kamerę termowizyjną oraz pracownię tabletów Apple’a, a kolejna kamera termowizyjna, mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów Odnawialnych Źródeł Energii i tablety są już w drodze.

Zajęcia dla młodzieży trwać będą od września do grudnia 2014 roku. W ramach zajęć uczniowie poznawać będą zagadnienia z zakresu energii odnawialnych: jej pozyskiwania i wykorzystywania oraz termowizji. Zagadnienia te będą zgłębiać w formie ćwiczeń laboratoryjnych i doświadczeń. Projekt ma się zakończyć egzaminem i zdobyciem dwóch certyfikatów z odnawialnych źródeł energii (OZE) i z wykorzystania kamer termowizyjnych FLIR. Egzamin dla uczestników projektu zaplanowany jest w terminie: luty-kwiecień 2015 roku. A potem zaplanowano jeszcze piknik naukowy w szkole.

Technikum Budowlane pracuje już na profesjonalnych narzędziach projektowych. Nowa pracownia wyposażona w program AUTOCAD ma się dobrze, a uczniowie radzą sobie z najbardziej zaawansowanymi zadaniami.

Comments are closed.