browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Poznajemy historie rodzinne

Opublikowano przez 6 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Uczennica klasy ILOa – Kamila Król odpowiedziała w marcu na zaproszenie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, które zostało skierowane do uczniów szkół gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Kamila wzięła udział w III edycji konkursu historyczno – literackiego organizowanego w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, tej odległej i tej bliskiej, żyjącej w dokumentach i opowieściach rodzinnych oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości” i zachęcała uczniów do poszukiwania źródeł naszej tożsamości regionalnej, lokalnej, rodzinnej zarówno w rozmowach z przedstawicielami starszych pokoleń – rodzicami, dziadkami, sąsiadami, jak i w dokumentach publikowanych, czy znalezionych w rodzinnych szufladach i albumach fotograficznych.

Kamila, pod czujnym okiem pani Agnieszki Kasperczuk, przygotowała obszerną pracę historyczno – literacką dotyczącą losów swoich pradziadków Michała i Eugenii Szczuraszków. Autorka pracy wsparła się w swoich poszukiwaniach mottem tegorocznego konkursu: „(…) nic nie stoi w miejscu, ani ludzie, ani czas” pochodzącym z „Marzyciela” Iana McEwana.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju. Nam pozostaje już tylko trzymać kciuki za Kamilę!


Pracę Kamili po rozstrzygnięciu konkursu opublikujemy, a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z pracą naszej absolwentki, obecnie studentki prawa Aldony Kościelak, która w roku 2012 zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie “Epizody Kresowe” zorganizowanym przez Fundację Niepodległości z Lublina.  Pracę opublikowaliśmy tutaj. (przyp. red.)

Comments are closed.