browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Młodzież zapobiega pożarom

Opublikowano przez 1 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

W styczniu bieżącego roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie został przeprowadzony etap szkolny Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz zagadnień ratownictwa medycznego.

W wyniku eliminacji szkolnych do etapu powiatowego zakwalifikowało się 6 uczniów: Marek Brycki – uczeń klasy III Technikum Geodezyjnego, Krzysztof Wawrzak – uczeń klasy II Technikum Budowlanego oraz 4 uczennice klasy III Technikum Ochrony Środowiska: Natalia Kłosak, Kinga Paprota, Magda Kowalska i Sara Lamkanni. Uczniów do konkursu przygotowała pani Kinga Recka-Matyjasik, nauczyciel chemii ZS Nr 2.

19 marca 2014r. odbył się w Drawnie etap powiatowy OTWP, podczas którego II miejsce w powiecie zajął Marek Brycki, zaś pozostali uczniowie od IV do VIII miejsca. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz cenne nagrody, które ufundowali: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie, Nadleśnictwo Drawno, Drawieński Park Narodowy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ZOG ZOSP RP w Drawnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie, która zapewniła również wszystkim uczestnikom turnieju atrakcje w postaci ogniska ze słodkim poczęstunkiem oraz rejsu po jeziorze łodzią motorową. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor i wszyscy zarzekali się, że za rok też tu wrócą.

Kinga Recka-Matyjasik

Comments are closed.