browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Już tylko egzaminy

Opublikowano przez 15 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Dnia 14.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych. Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budowlanego, Technikum Geodezyjnego oraz Technikum Ochrony Środowiska przyznano 22 nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz 19 innych nagród, w tym nagrody dla członków pocztu sztandarowego, nagrody za działalność samorządową i nagrody sportowe. Wszystkie klasy maturalne osiągnęły przyzwoite średnie za cały cykl kształcenia.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 25.04.2014 r. o godzinie 10.00 w hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że harmonogram pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych znajduje się w holu szkoły.

Comments are closed.