browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

10 lat Polski w UE

Opublikowano przez 19 kwietnia 2014 Komentarzy (0)

Już niedługo, dokładnie 1 maja 2014 roku, mija 10 lat od wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Nie należymy do eurosceptyków, choć pamiętamy, że wiele należało uczynić, by korzyści płynące z członkostwa przeważyły i by obawy się rozwiały. Jako początkowo umiarkowani, a teraz coraz bardziej przekonani euroentuzjaści stwierdzamy, że to, co dla nas było nowe, dla młodego pokolenia jest po prostu podarowane. Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć naszym uczniom drogę do Unii, procesy rozpoczęte w roku 2004 oraz samą Unię jako wspólnotę narodów europejskich.


14 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbył się wykład przeprowadzony przez dr Artura Staszczyka, wykładowcę Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy IILOa oraz ITOŚ. Wykład poświęcony był głównie funkcjom Parlamentu Europejskiego, z racji tego, że 25 maja 2014 roku odbywają się wybory do tego organu unijnego, będącego przedstawicielstwem obywateli. Przybliżono zatem jego najważniejsze zadania oraz wewnętrzną strukturę. Dla uczniów istotną informacją było to, że w parlamencie nie ma podziału na partie polityczne, tylko na frakcje. Wykładowca omówił również udział Polaków w strukturach unijnych. Pan Artur Staszczyk dokładnie wyjaśniał, ilu Polaków i z jakich partii politycznych pełni ważne stanowiska w organach unijnych. Przedstawił także obecny skład polskich eurodeputowanych i wymienił frakcje, które reprezentują w Parlamencie. Dwugodzinny wykład był bardzo owocny i mamy nadzieję na kontynuację.

Z kolei 15 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się debata pod hasłem „Polska i Polacy w Unii Europejskiej 2004-2014” zrealizowana w ramach projektu ”Bezpieczna szkoła – demokratyczny kraj”. Zaproszeni zostali goście reprezentujący organy samorządowe oraz Parlament Europejski. Pan Bogusław Liberadzki, od 2004 roku eurodeputowany, ze względu na obowiązki nie mógł być obecny na spotkaniu, jednak nagrał adresowany specjalnie dla naszej młodzieży wykład, którego uczniowie mogli wysłuchać podczas debaty. Profesor Liberadzki prezentował korzyści, które Polska odniosła w czasie dekady jej obecności w Unii Europejskiej i przybliżył prace Parlamentu Europejskiego. Wykład okazał się prawdziwą gratką. Powiat choszczeński reprezentował pan dr Bogdan Wojciech Brzustowicz – wicestarosta choszczeński, natomiast gminę pan Stefan Szemlij – radny gminy i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. W debacie uczestniczyli uczniowie klasy ILOa, IILOa oraz przedstawiciele pozostałych  klas Zespołu Szkół Nr 2. Młodzieżową Radę Miasta Choszczna reprezentował radni naszej szkoły.

Pierwsza część spotkania poświęcona została korzyściom związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wcześniej uczniowie szkoły zebrali informacje o różnorodnych inwestycjach zrealizowanych na terenie naszego powiatu i współfinansowanych ze środków unijnych. Informacje uzupełniali zaproszeni goście. Był również czas na zadawanie pytań. Ta okazja została  wykorzystana przez kilku uczniów, którzy pytali o planowane inwestycje związane z pracą dla młodych ludzi w naszym regionie.

Druga część debaty poświęcona została funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jako że w tym roku obchodzimy rocznicę 25 lat wolnej Polski i 15 lat działania polskich samorządów. W kwietniu uczniowie przeprowadzili na wybranej grupie mieszkańców powiatu choszczeńskiego ankietę na temat ich udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych. Wyniki ankiet zostały zaprezentowane podczas debaty. Z ankiet wynikła pewna prawidłowość, która potwierdziła tezę, że wybory do samorządów terytorialnych cieszą się większą popularnością niż te do europarlamentu. Goście z uwagą przysłuchiwali się wynikom ankiet. Pytani o przyczyny takiej prawidłowości, udzielali wyczerpujących wyjaśnień. Szczególną rolę w debacie odegrała Młodzieżowa Rada Miasta Choszczna. Organ ten istnieje od dwóch lat. Opiekun  MRMCh, pan Stefan Szemlij, wyjaśnił cele  Rady, a przedstawicielka, Agata Sugier z IITOŚ, zaprezentowała  przedsięwzięcia, jakie Rada w tej kadencji zamierza zrealizować. Na koniec prowadzący przypomnieli kalendarz wyborów w 2014 roku i 2015 roku.

Debata stanowiła żywą lekcję obywatelskości dla młodych ludzi i była okazją do zapoznania się z codzienną pracą samorządowców. Pytany o wrażenia pan Szemlij stwierdził, że debata była bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym. Zwrócił uwagę na pewien ważny fakt, a mianowicie nie spodziewał się, że tak często będzie wywoływany do zabrania głosu. Przyznał jednak, że to dobra okazja, szczególnie dla młodych ludzi, do skorzystania z wiedzy osób, które na co dzień zajmują się sprawami mieszkańców regionu. Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników. Debata nie kończy jeszcze cyklu przedsięwzięć związanych z obchodami 10 – lecia Polski w UE. Będzie jeszcze okazja do sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej na spotkaniach w zaplanowanym na maj konkursie o UE. Zapraszamy.

Beata Zgorzelska

Fotografie: portretowe z debaty – Alicja Kaniecka, plany ogólne – Piotr Figas

Comments are closed.