browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytaj lidera, on Ci powie

Opublikowano przez 13 marca 2014 Komentarzy (0)

Jesteśmy trochę spóźnieni z naszą depeszą, ale musieliśmy nacieszyć się sukcesem. Nasza radość nie mogła wszakże przebrać miary, ponieważ sprawa jest poważna.

15.02.2014 r. uczennica klasy III LOa Natalia Wietrzycka została uhonorowana zaszczytnym Certyfikatem Lidera Zachodniopomorskiego. Tytuł ten Natalia zdobyła, aktywnie działając w istniejącej od 2005 roku przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Rozwijanie postaw zaangażowania w sprawy regionu, promowanie idei aktywności i samorządności wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego oraz przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego to główne cele Rady.

Natalia jest dynamiczną liderką, która ma pomysł na świat. Mamy nadzieję, że za Natalią pójdą inni, ponieważ chcemy, by świat zmieniał się na lepsze.

Nie pozwolimy Natalii przemknąć w sposób niezauważony, choć ona bardzo się stara pozostać skromna. A przecież znamy ją jako dynamit. W związku z tym przeprowadzimy z nią wywiad. Co Lider Zachodniopomorski powie, przekonacie się już niedługo.

Comments are closed.