browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja 2014/2015 – dokumenty

Opublikowano przez 30 marca 2014 Komentarzy (0)

W menu górnym, w zakładce „Rekrutacja”, znajdują się linki do pobrania aktualnych dokumentów rekrutacyjnych: zasad rekrutacji, wzoru podania o przyjęcie do szkoły, wzoru umowy wstępnej z pracodawcą.

Comments are closed.