browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pilne!

Opublikowano przez 31 marca 2014 Komentarzy (0)

Szanowni Rodzice,

 

Jutro, 01.04.2014 r., zebranie rodziców rozpocznie się o godzinie 15.30 w sali 215, czyli w auli szkolnej, gdzie dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, pani Barbara Ciecierska, przybliży Państwu raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w II Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 2. Wizytatorzy odwiedzili szkołę w dniach 3,4 i 5 marca 2014 r. Otrzymany dzisiaj raport został omówiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Za około tydzień dokument zostanie opublikowany na platformie Systemu Ewaluacji Oświaty.

Ewaluacja zewnętrzna jest procesem badawczym, którego efektem jest ocena szkoły i przyznanie jej poziomów określających stopień spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 14 maja 2013 r. Przeprowadza się dwa rodzaje ewaluacji: całościową i problemową.

W II Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono ewaluację problemową, badając stopień spełnienia trzech, spośród 12, wymagań. W skali od A do E przyznano nam następujące poziomy:

  • B – poziom wysoki za spełnienie wymagania 2:

“Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.”

  • B – poziom wysoki za spełnienie wymagania 3:

“Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.”

  • A – poziom bardzo wysoki za spełnienie wymagania 5:

“Respektowane są normy społeczne.”

Comments are closed.