browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Słuchamy uważnie

Opublikowano przez 8 lutego 2014 Komentarzy (0)

Podczas kampanii wyborczej do władz Samorządu Uczniowskiego zgłoszono wiele postulatów, które zostały wnikliwie przeanalizowane. Chcieliście na przykład, żeby było więcej miejsca do siedzenia przy sklepiku szkolnym. Pojawiła się ławka wykonana na warsztatach przez uczniów z okazji 50-lecia szkoły. Teraz przyszła pora na inicjatywę, która ma dla szkoły ogromne znaczenie. Nie wiemy, jak sprawy dalej się potoczą, ale jeśli się zaangażujecie, uda się pomóc uczniom mającym trudności w nauce. W szkole pojawiły się plakaty, których treść podajemy tutaj w nieco skróconej formie:

Masz problem z nauką? Wstydzisz  się przyznać? Mamy rozwiązanie dla Ciebie!

Od lutego 2014 r. w naszej szkole rozpoczyna swoją działalność Sieć Pomocy Koleżeńskiej, prowadzona przez wolontariuszy oraz Samorząd Uczniowski. Porozmawiaj z Hanią Stanik z IIITG albo idź do pedagoga szkolnego, pani Edyty Tyburczy-Kujawy.

Nauka przychodzi Ci z łatwością? Masz dobre oceny! Chciałbyś pomóc bezinteresownie?

Samorząd Uczniowski poszukuje właśnie Ciebie! Możesz pomagać w nauce kolegom. Szczegółowych informacji na temat rodzaju pomocy i miejsca udziela Hania Stanik z IIITG oraz pedagog szkolny.

Comments are closed.