browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bliskie spotkania, niedaleka przyszłość

Opublikowano przez 12 lutego 2014 Komentarzy (0)

Przekonujemy się często, że przeciętny uczeń szkoły w poniedziałek myśli o wtorku, a we wtorek myśli o środzie. I tym sposobem wiedzie swój uczniowski żywot. A przecież szkoła to tylko kilka lat. Trzeba myśleć o tym, co stanie się za te lat kilka. Wie o tym doradca zawodowy, pani Joanna Kozanecka, która przygotowała cykl spotkań poświęconych wyborowi dalszej drogi kształcenia.

05.02.2014 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach pod tytułem „Edukacja i rynek pracy”, a przeprowadzonych przez panią Izabelę Fras z Biura Karier z Wyższej Szkoły Humanistycznej ze Szczecina. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom informacji dotyczących trendów na rynku pracy w kraju i za granicą, wymagań stawianych przez pracodawców, instytucji wspierających poszukiwanie pracy. W warsztatach udział wzięły udzał klasy: IIITB, IIITOŚ, IIILOs, IIILOa, ILOa.

W dniu 06.02.2014 r. szkołę odwiedziła pani Agnieszka Deja z Akademii Morskiej w Szczecinie. W spotkaniu brały udział klasy maturalne. Celem było przedstawienie uczniom kierunków kształcenia i zasad rekrutacji do tej renomowanej wyższej uczelni. Zostały zaprezentowane trzy wydziały: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Gość zachęcał uczniów do wstąpienia na Akademię Morską, której ukończenie to pewna droga awansu zawodowego i wysokie zarobki.

Aby pomóc młodzieży podjąć decyzję dotyczącą dalszej drogi edukacyjnej, 07 lutego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem uczelni wyższej. Tym razem gościliśmy w murach naszej szkoły naukowca Politechniki Wrocławskiej, panią Ewelinę Fabiańczyk. Usłyszeliśmy, że promocja uczelni to hobby i pasja pani Eweliny. Uczniowie klas IVTB i IVTG+TOŚ otrzymali foldery i obejrzeli świetnie zmontowaną prezentację multimedialną ukazującą walory uczelni oraz wymagania, którym trzeba sprostać, by się tam dostać. Głównym hasłem spotkania było „Marzenia stają się rzeczywistością”, ale i „Dziewczyny na politechniki”.

Jako że redakcja strony internetowej lubi czasem pożartować, sparafrazujemy hasła i napiszemy: „Marzenia na politechniki”, bo „Dziewczyny stają się rzeczywistością”. A tak poważnie – były to bardzo wartościowe spotkania.

Comments are closed.